สุภัทร สวัสดิรักษ์

สุภัทร สวัสดิรักษ์

นักเขียน

2508

เพชรน้ำผึ้ง

- บทประพันธ์
2511

มรกตแดง

- บทประพันธ์