สุภกิจ โนใหม่

สุภกิจ โนใหม่

นักแสดง

2563

รักข้ามคาน

- (นักแสดงสมทบ)

โปรดักชั่น

2566

เซียนหรั่ง เดอะมูฟวี่

- ออกแบบงานสร้าง