สุพิชา แสงเมล์

สุพิชา แสงเมล์

นักแสดง

2567

ทนาย-เดือด LAW-LESS

- ชาลินี ศรีตุลวงศ์ (เด็ก)