สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์

สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ ชื่ออังกฤษ : Suphan Brahmanphan เป็นทั้งผู้กำกับและผู้สร้างหนังไทยชื่อดังในอดีต

*ที่มา: Thai Movie Posters 

กํากับการแสดง

2498

สี่สิงห์นาวี

- ผู้กำกับ
2500

เล็บครุฑ

- ผู้กำกับ
2501

การะเกด

- ผู้กำกับ
2501

มังกรแดง

- ผู้กำกับ
2503

สองฝั่งฟ้า

- ผู้กำกับ
2504

ดรรชนีนาง

- ผู้กำกับ
2506

เสือเก่า

- ผู้กำกับ
2507

เล็บอินทรีย์

- ผู้กำกับ
2509

โนห์รา

- ผู้กำกับ
2509

ศึกบางระจัน

- ผู้กำกับ
2515

นางฟ้าชาตรี

- ผู้กำกับ
2525

เล็บครุฑ 78

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2497

สามเสือสมุทร

- อำนวยการสร้าง
2498

ลี่หลิน

- อำนวยการสร้าง
2498

สี่สิงห์นาวี

- อำนวยการสร้าง
2499

ฟ้าธรรมาธิเบศร์

- อำนวยการสร้าง
2499

สุภาพบุรุษเสือผา

- อำนวยการสร้าง
2501

การะเกด

- อำนวยการสร้าง
2501

มังกรแดง

- อำนวยการสร้าง
2502

ภูตเหลือง

- อำนวยการสร้าง
2503

สองฝั่งฟ้า

- อำนวยการสร้าง
2504

ดรรชนีนาง

- อำนวยการสร้าง
2507

ละอองดาว

- อำนวยการสร้าง
2507

เล็บอินทรีย์

- อำนวยการสร้าง
2508

เกียรติศักดิ์ทหารเสือ

- อำนวยการสร้าง
2508

ครุฑเพชร

- อำนวยการสร้าง
2509

ศึกบางระจัน

- อำนวยการสร้าง
2515

นางฟ้าชาตรี

- อำนวยการสร้าง