สุพจน์ พิสิฐวุฒินันท์

สุพจน์ พิสิฐวุฒินันท์

โปรดักชั่น

2530

นานาจิตตัง

- อำนวยการสร้าง
2531

รักมหาเฮง

- อำนวยการสร้าง
2532

อีลุ่ยฉุยแฉก

- อำนวยการสร้าง
2533

กระสือกัดปอบ

- อำนวยการสร้าง
2534

นายซีอุย แซ่อึ้ง

- อำนวยการสร้าง