สุปราณี โพธิ์ชัยแสน

สุปราณี โพธิ์ชัยแสน

กํากับการแสดง

โปรดักชั่น

2515

ชู้

- อำนวยการสร้าง
2519

แม่ดอกรักเร่

- อำนวยการสร้าง
2521

10 ยอดแสบ

- ดำเนินงานสร้าง
2521

เทพธิดาบาร์ 21

- ดำเนินงานสร้าง
2523

ดอกโสนบานเช้า

- ดำเนินงานสร้าง