สุนทร ศรีสัมพันธุ์

กํากับการแสดง

2480

บัวในบึง

- ผู้กำกับ