สุธรรม สุริยวงศ์

กํากับการแสดง

2534

ปัญญาชนคนทะเล้น

- ผู้กำกับ

ลำดับภาพ

2515

เพชรตาแมว

- ลำดับภาพ