สุทัศน์ อินทรานุปกรณ์

สุทัศน์ อินทรานุปกรณ์

นักแสดง

2522

เลือดสุพรรณ

- มังระโธ

ช่างภาพ

2523

ไอ้ย่ามแดง

- ถ่ายภาพ
2530

คาวน้ำผึ้ง

- ถ่ายภาพ
2530

ไฟซ่อนเชื้อ

- ถ่ายภาพ

กํากับการแสดง

2536

ตั๊กแตนผูกโบว์

- ผู้กำกับ
2544

ไกรทอง

- ผู้กำกับ
2546

แก้วขนเหล็ก

- ผู้กำกับ