สุทัศน์ บุรีภักดี

สุทัศน์ บุรีภักดี

ช่างภาพ

2520

แผลเก่า

- ถ่ายภาพ
2521

รักทะเล้น

- ถ่ายภาพ