สุชาติ พิสิฐวุฒินันท์

สุชาติ พิสิฐวุฒินันท์

โปรดักชั่น

2535

ป้อ สำหรับบางวัน

- อำนวยการสร้าง
2539

คู่กรรม 2

- อำนวยการสร้าง