สุจิตรา สุนทรพาณิชย์

สุจิตรา สุนทรพาณิชย์

โปรดักชั่น

2525

ไอ้หนุ่มรถไถ

- อำนวยการสร้าง