สุข หฤทัย (เทพ สุทธิพงศ์)

สุข หฤทัย (เทพ สุทธิพงศ์)

นักเขียน

2506

คมพยาบาท

- บทประพันธ์
2525

รักต้องหึง

- บทประพันธ์

นักเขียน

2525

คมพยาบาท

- บทประพันธ์
2544

คมพยาบาท

- บทประพันธ์
2557

คมพยาบาท

- บทประพันธ์