สุขุม เมธาวนิช

สุขุม เมธาวนิช

นักแสดง

2548

หลวงพี่เท่ง

- สรพงษ์
2547

ผีหัวขาด 2

- เฒ่าย้อย (รับเชิญ)

กํากับการแสดง

2527

1 นรกโลกันตร์

- ผู้กำกับ
2531

นักรบดำ

- ผู้กำกับ
2533

ท่านผีเพี้ยน

- ผู้กำกับ
2538

ฉีกป่าล่าคน

- ผู้กำกับ
2550

ชุมทางรถไฟผี

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2529

ปืนเถื่อน

- บทภาพยนตร์
2533

กระสือซิ่ง

- บทภาพยนตร์
2533

ตัณหาพระจันทร์

- บทภาพยนตร์
2550

ชุมทางรถไฟผี

- บทภาพยนตร์

โปรดักชั่น

2547

ผีหัวขาด 2

- บริหารการสร้าง

นักแสดง

2557

พราว

- (รับเชิญ)

กํากับการแสดง

นักเขียน

2554

โก๊ะ ๗

- บทโทรทัศน์