สุขจิตร

สุขจิตร

กํากับการแสดง

นักเขียน

ช่างภาพ

2500

นางตะเคียน

- ถ่ายภาพ