สุกี้ สุภาภรณ์ เจนจบ

สุภาภรณ์ เจนจบ ชื่อเล่น สุกี้