สิริพงษ์ อรุณไพโรจน์

กํากับการแสดง

2532

จากวันที่เหลืออยู่

- ผู้ช่วยผู้กำกับ