สิงโต สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล

เรืออากาศโท สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล ชื่อเล่น สิงโต (ชื่อเดิม สิงหรัตน์ จันทร์ภักดี,ทันโตวิ์ รวงงาม) เกิดวันที่ 3 มิถุนายน 2535 เป็น นักร้อง, นักแสดง, ทหารอากาศ ด้านการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น จนถึงปี 2552 ภายหลังจากจบการประกวด เดอะสตาร์ 5 สิงโตได้ย้ายเข้ามาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สายวิทย์-คณิต ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.96 โดยสาเหตุที่ต้องย้ายโรงเรียน เนื่องจากสิงโตต้องการทำงานในวงการบันเทิงและเรียนหนังสือควบคู่กันไป ภายหลังเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายสิงโตได้สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเข้าศึกษาอยู่ที่นั้นจนถึงชั้นปีที่ 2 จึงลาออก ไปศึกษาต่อและจบการศึกษาที่ สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบัน รับราชการทหารอากาศ ที่ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

นักแสดง

2019

เป็นต่อ 2019

- เสือ (Ep.18) (รับเชิญ)
2014

ลิเก๊..ลิเก

- ฟ้าประทาน
2013

แผนรัก แผนร้าย

- ชิษณุพงศ์
2012

บ่วงรัก

- ธานินทร์ (วัยหนุ่ม)
2010

ตราบาปสีขาว

- สงกรานต์