สิงห์ ศิวรัฐ หาญพานิช

ศิวรัฐ หาญพานิช ชื่อเล่น: สิงห์ ชื่ออังกฤษ : Sing Siwarat Harnpanich เป็นนักเขียนบทชาวไทย

เกิด : 8 มิถุนายน ????