สำเภา ประสงค์ผล

สำเภา ประสงค์ผล อดีตผู้สร้างหนังชาวไทย

โปรดักชั่น

2493

นิทรา-สายัณห์

- อำนวยการสร้าง
2496

ทาษรัก

- อำนวยการสร้าง
2497

แผลเก่า

- อำนวยการสร้าง
2498

สุดที่รัก

- อำนวยการสร้าง
2500

ยอดพิศวาส

- อำนวยการสร้าง
2501

นักรักนักสู้

- อำนวยการสร้าง
2503

ยอดพยศ

- อำนวยการสร้าง
2505

แม่ยอดสร้อย

- อำนวยการสร้าง
2508

จามรี-สีฟ้า

- อำนวยการสร้าง
2508

นกขมิ้น

- อำนวยการสร้าง
2509

4 สมิง

- อำนวยการสร้าง
2509

นกแก้ว

- อำนวยการสร้าง
2510

ฟ้าเพียงดิน

- อำนวยการสร้าง
2510

สายเปล

- อำนวยการสร้าง
2511

แท็กซี่

- อำนวยการสร้าง
2512

ลูกปลา

- อำนวยการสร้าง
2512

สอยดาวสาวเดือน

- อำนวยการสร้าง