สำเนา เศรษฐบุตร

สำเนา เศรษฐบุตร

โปรดักชั่น

2492

สุภาพบุรุษเสือไทย

- อำนวยการสร้าง
2498

ทางเปลี่ยว

- อำนวยการสร้าง
2499

แผ่นดินว่างกษัตริย์

- อำนวยการสร้าง