สำลี ตะสอน

สำลี ตะสอน

โปรดักชั่น

2528

เจ้าแม่ตะเคียนทอง

- อำนวยการสร้าง