สาเรส ศิระมนัส

นักเขียน

2511

เนื้อคู่

- บทประพันธ์