สารินทร์ ปุญญฤทธิ์

สารินทร์ ปุญญฤทธิ์ รูปจาก: Thai Movie Posters

นักแสดง

2523

ฉุยฉาย

- ท่านชายเล็กตอนเด็ก