เป้า สายัณห์ สัญญา

สายัณห์ สัญญา ชื่อเล่น เป้า เป็นอดีตนักร้องเพลงลูกทุ่งชาวไทย มีน้ำเสียง ลีลา อันเป็นเอกลักษณ์ สายัณห์ สัญญา มีผลงานเพลงอันเป็นอมตะ ติดหูคนไทยมากมายหลายสิบเพลง มานานกว่า 3 ทศวรรษ
• เกิด 31 มกราคม 2496
• เสียชีวิต 11 กันยายน 2556 (60 ปี)

*รูปจาก: Thai Movie Posters