สายจิตต์ จันทิมา

สายจิตต์ จันทิมา

โปรดักชั่น

2520

ห้าแฉก

- ดำเนินงานสร้าง
2523

คลื่นเสน่หา

- ดำเนินงานสร้าง
2524

สามเสือสุพรรณ

- ดำเนินงานสร้าง