สายจรูญ เอี่ยมพึ่งพร

สายจรูญ เอี่ยมพึ่งพร

โปรดักชั่น

2529

ปัญญาชนก้นครัว

- ดำเนินงานสร้าง
2530

ด้วยเกล้า

- ดำเนินงานสร้าง
2531

บุญชูผู้น่ารัก

- ดำเนินงานสร้าง
2532

ยิ้มนิดคิดเท่าไหร่

- ดำเนินงานสร้าง
2533

บุญชู 5 เนื้อหอม

- ดำเนินงานสร้าง
2534

โก๊ะจ๋าป่านะโก๊ะ

- ดำเนินงานสร้าง
2535

เจาะเวลาหาโก๊ะ

- ดำเนินงานสร้าง
2535

โจ๋ไม่โจ๋หัวใจให้โจ๋

- ดำเนินงานสร้าง