สายขิม

สายขิม

นักเขียน

2565

เข็มซ่อนปลาย

- บทโทรทัศน์
2567

ชะตา ชาตะ Zodiac Slayer

- เรื่อง/บทโทรทัศน์