สานิต รุจิรัตนกุล

สานิต รุจิรัตนกุล

ช่างภาพ

2511

ชาตินักสู้

- ถ่ายภาพ
2516

ดาร์บี้

- ถ่ายภาพ
2519

สันดานชาย

- ถ่ายภาพ