สัมฤทธิ์ ศรีพิทักษ์กุลวิไล

โปรดักชั่น

2529

ล่าด่วนนรก

- อำนวยการสร้าง