สัมฤทธิ์ ฉัตรโชติธรรม

สัมฤทธิ์ ฉัตรโชติธรรม

โปรดักชั่น

2517

ผัวเช่า

- อำนวยการสร้าง