สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์

โปรดักชั่น

2527

คาดเชือก

- อำนวยการสร้าง