สันทัด ศรีสัมพันธ์

สันทัด ศรีสัมพันธ์

ช่างภาพ

2510

ตะวันสีทอง

- ถ่ายภาพ
2510

นักเลงสี่แคว

- ถ่ายภาพ
2511

ปราสาทรัก

- ถ่ายภาพ
2511

สกุลกา

- ถ่ายภาพ
2512

ขวัญหล้า

- ถ่ายภาพ
2512

ไพรรัก

- ถ่ายภาพ
2512

ลูกกบ

- ถ่ายภาพ
2512

ลูกปลา

- ถ่ายภาพ
2512

แสงเดือน

- ถ่ายภาพ
2513

เจ้าแม่สไบทอง

- ถ่ายภาพ
2513

ชุมทางนักเลง

- ถ่ายภาพ
2513

ฝนเดือนหก

- ถ่ายภาพ
2513

อีสาวบ้านไร่

- ถ่ายภาพ
2513

ไอ้ยอดทอง

- ถ่ายภาพ
2514

จำปาทอง

- ถ่ายภาพ
2514

ดวงใจสวรรค์

- ถ่ายภาพ
2514

น้องนางบ้านนา

- ถ่ายภาพ
2514

มดตะนอย

- ถ่ายภาพ
2515

คนสู้คน

- ถ่ายภาพ
2515

รอยแค้น

- ถ่ายภาพ
2516

จินตะหรา

- ถ่ายภาพ
2516

ดอนโขมด

- ถ่ายภาพ
2517

ชายผ้าเหลือง

- ถ่ายภาพ
2517

หัวใจ 100 ห้อง

- ถ่ายภาพ
2518

ตัณหานักบุญ

- ถ่ายภาพ
2518

เผ็ด

- ถ่ายภาพ
2518

มาหยารัศมี

- ถ่ายภาพ
2518

ระห่ำลำหัก

- ถ่ายภาพ
2518

สาวแรงสูง

- ถ่ายภาพ
2519

ชาติเกลือ

- ถ่ายภาพ
2519

เผาขน

- ถ่ายภาพ
2519

มหาอุตม์

- ถ่ายภาพ
2519

สัตว์มนุษย์

- ถ่ายภาพ
2519

เสาร์ 5

- ถ่ายภาพ
2520

ขยี้มือปืน

- ถ่ายภาพ
2520

ตามฆ่า 20,000 ไมล์

- ถ่ายภาพ
2520

รุกฆาต

- ถ่ายภาพ
2520

อีเสือ

- ถ่ายภาพ
2521

ขุนกระทิง

- ถ่ายภาพ
2521

สามร้อยยอด

- ถ่ายภาพ
2521

เสือเผ่น

- ถ่ายภาพ
2521

หอหญิง

- ถ่ายภาพ
2522

ฝนเดือด

- ถ่ายภาพ
2522

วิมานไฟ

- ถ่ายภาพ
2524

ขังแดง

- ถ่ายภาพ
2524

สนับมือ

- ถ่ายภาพ
2525

สาวจอมกวน

- ถ่ายภาพ
2531

แก่นแก้ว

- ถ่ายภาพ
2535

เจ้าพ่อทรหด

- ถ่ายภาพ

กํากับการแสดง

2521

นักล่าผาทอง

- ผู้กำกับ
2525

4 คิงส์

- ผู้ช่วยผู้กำกับ