สันต์ เปสตันยี

สันต์ เปสตันยี

กํากับการแสดง

2519

สันติ-วีณา

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2518

แม่นาคอเมริกา

- ดำเนินงานสร้าง
2519

สันติ-วีณา

- อำนวยการสร้าง

ช่างภาพ

2507

น้ำตาลไม่หวาน

- ถ่ายภาพ
2510

คนเหนือคน

- ถ่ายภาพ