สันต์ เทวรักษ์

นักเขียน

2498

มิตรในเรือน

- บทประพันธ์
2499

เศรษฐีอนาถา

- บทประพันธ์
2505

แม่ยอดสร้อย

- บทประพันธ์
2511

รักเอย

- บทประพันธ์
2514

แก้วสารพัดนึก

- บทประพันธ์

นักเขียน

2535

แก้วสารพัดนึก

- บทประพันธ์
2541

เศรษฐีอนาถา

- บทประพันธ์