สันต์ ศรีแก้วหล่อ

สันต์ ศรีแก้วหล่อ เป็นผู้กำกับชาวไทย

โปรดักชั่น

2540

อันดากับฟ้าใส

- ดำเนินงานสร้าง

กํากับการแสดง

2546

เสือ

- ผู้กำกับ
2546

เลือดขัตติยา

- ผู้กำกับ
2548

แก้วลืมคอน

- ผู้กำกับ
2550

ละอองดาว

- ผู้กำกับ
2550

หัวใจศิลา

- ผู้กำกับ
2551

อธิษฐานรัก

- ผู้กำกับ
2551

แก้วล้อมเพชร

- ผู้กำกับ
2552

ชิงชัง

- ผู้กำกับ
2553

ตราบาปสีขาว

- ผู้กำกับ
2554

เรือนแพ

- ผู้กำกับ
2555

ดอกโศก

- ผู้กำกับ
2556

คู่กรรม

- ผู้กำกับ
2556

แผนรัก แผนร้าย

- ผู้กำกับ
2556

อีสา-รวีช่วงโชติ

- ผู้กำกับ
2558

บัลลังก์เมฆ

- ผู้กำกับ
2559

พิษสวาท

- ผู้กำกับ
2560

แต่ปางก่อน

- ผู้กำกับ
2560

ล่า

- ผู้กำกับ
2562

กลิ่นกาสะลอง

- ผู้กำกับ
2562

ฤกษ์สังหาร

- ผู้กำกับ
2562

อรุณา 2019

- ผู้กำกับ
2563

ไปให้ถึงดวงดาว

- ผู้กำกับ
2564

วันทอง

- ผู้กำกับ
2565

ใต้หล้า

- ผู้กำกับ
2566

พนมนาคา

- ผู้กำกับ
2567

สงครามสมรส

- ผู้กำกับ
2567

บางกอกคณิกา

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2564

วันทอง

- ควบคุมการผลิต
2566

พนมนาคา

- ควบคุมการผลิต
2567

สงครามสมรส

- ควบคุมการผลิต

นักเขียน

2566

พนมนาคา

- ควบคุมบทโทรทัศน์
2567

สงครามสมรส

- ควบคุมบทโทรทัศน์