สันต์ ศรีแก้วหล่อ

สันต์ ศรีแก้วหล่อ เป็นผู้กำกับชาวไทย

กํากับการแสดง

2003

เสือ

- ผู้กำกับ
2003

เลือดขัตติยา

- ผู้กำกับ
2005

แก้วลืมคอน

- ผู้กำกับ
2007

ละอองดาว

- ผู้กำกับ
2007

หัวใจศิลา

- ผู้กำกับ
2008

อธิษฐานรัก

- ผู้กำกับ
2008

แก้วล้อมเพชร

- ผู้กำกับ
2009

ชิงชัง

- ผู้กำกับ
2010

ตราบาปสีขาว

- ผู้กำกับ
2011

เรือนแพ

- ผู้กำกับ
2012

ดอกโศก

- ผู้กำกับ
2013

คู่กรรม

- ผู้กำกับ
2013

แผนรัก แผนร้าย

- ผู้กำกับ
2013

อีสา-รวีช่วงโชติ

- ผู้กำกับ
2015

บัลลังก์เมฆ

- ผู้กำกับ
2016

พิษสวาท

- ผู้กำกับ
2017

แต่ปางก่อน

- ผู้กำกับ
2017

ล่า

- ผู้กำกับ
2019

กลิ่นกาสะลอง

- ผู้กำกับ
2019

ฤกษ์สังหาร

- ผู้กำกับ
2019

อรุณา 2019

- ผู้กำกับ
2020

ไปให้ถึงดวงดาว

- ผู้กำกับ
2021

วันทอง

- ผู้กำกับ
2022

ใต้หล้า

- ผู้กำกับ
2023

พนมนาคา

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2021

วันทอง

- ควบคุมการผลิต