สันติ เอนกนนท์

กํากับการแสดง

2522

แค้นไอ้เพลิน

- ผู้กำกับ
2524

เมียสองต้องห้าม

- ผู้กำกับ
2533

ตัณหาพระจันทร์

- ผู้กำกับ
2533

แววกับมาลี

- ผู้กำกับ
2534

ตัณหาพระจันทร์ 2

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2521

ลบลายเสือ

- อำนวยการสร้าง