สันติ เศวตวิมล

สันติ เศวตวิมล เกิด 5 มกราคม 2489 เกิดที่ริมคลองบางกอกน้อย ฝั่งธนบุรี เรียนชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี และชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และศึกษาชั้นอุดมศึกษา วิชาการหนังสือพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีประกาศนียบัตรจาก สถาบันวิชาการหนังสือพิมพ์นานาชาติ ประเทศเยอรมนี (นักเรียนทุน) นามปากกา นที สีทันดร, แม่ช้อย นางรำ, สามตา, อธิษฐาน, กรวิก, กัปกัลป์ พุทธันดร, เทวดา เดินดิน

นักเขียน

2517

ผู้ชายขายตัว

- บทประพันธ์