สันติภาพ บุญส่ง

สันติภาพ บุญส่ง

นักแสดง

2529

เพื่อน

- ร.ต.อ.ชัยโรจน์