สัณชัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 

โปรดักชั่น

2527

มือปราบหนวดเหล็ก

- อำนวยการสร้าง