สังเวียน หาญบุญตรง

สังเวียน หาญบุญตรง

นักแสดง

2501

นักเลงเดี่ยว

- เสือโทน
2501

เจ็ดแหลก

- ขุนวิทยาลำพอง
2500

มงกุฎเดี่ยว

- บุญนาค
2499

สิบเก้ามงกุฏ

- เสือแผน
2499

สองดาบ

- ท่านเซอวเซอว
2499

ธาตุโลกีย์

- ประจัน อารีพ่าย
2499

แก้วตานาง

- หมออุกฤษ
2498

ขวัญใจคนจน

- เลียงจุ๊ย
2495

เจดีย์หัก

- มะมังจะ

กํากับการแสดง

2516

หมอกฟ้า

- ผู้กำกับ
2519

ป่าแสนสวย

- ผู้กำกับ
2523

ฉุยฉาย

- ผู้กำกับ

ลำดับภาพ

2512

ปราสาททราย

- ลำดับภาพ