สักรินทร์ ปุญญฤทธิ์

สักรินทร์ ปุญญฤทธิ์ ชื่อเล่น หมวก
เกิดเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2480 ที่พิษณุโลก
-จบปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นไปต่อที่ London University ได้ Certificate Trinity College (Solo Singing)
-มีความสามารถในการร้องเพลงสากล เป็นอีกหนึ่งนักร้องที่เป็น “เอลวิสเมืองไทย”
-ต่อมาสักรินทร์ได้เข้าทำงานที่ช่อง 3 ใช้ความรู้สถาปัตย์ที่เรียนมา ทำงานฝ่ายศิลปกรรม ดูแลเรื่องฉาก
-ผลงานหนังไทยเช่น อ้อมอกสวรรค์ (2505), หนึ่งในทรวง (2506) ฯลฯ
-ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

*ที่มา :Thai Movie Posters