สอาด ประทีปเสน

สอาด ประทีปเสน

โปรดักชั่น

2517

แม่

- อำนวยการสร้าง