สอางค์ นาคสวัสดิ์

สอางค์ นาคสวัสดิ์

โปรดักชั่น

2501

จารกรรมหมายเลข 1

- ดำเนินงานสร้าง