สวัสดิ์ หล่อศิริ

สวัสดิ์ หล่อศิริ

ลำดับภาพ

2483

สามปอยหลวง

- ลำดับภาพ

อาร์ต

2483

สามปอยหลวง

- กำกับศิลป์

ช่างภาพ

2494

ธารรักในลับแล

- ถ่ายภาพ
2498

โอเคสังข์ทอง

- ถ่ายภาพ
2498

หญิงคนชั่ว

- ถ่ายภาพ
2499

ศึกถลาง

- ถ่ายภาพ
2499

สุดสายใจ

- ถ่ายภาพ