สวัสดิพงษ์ จันทรศิริ

สวัสดิพงษ์ จันทรศิริ

โปรดักชั่น

2519

3 นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่

- ดำเนินงานสร้าง