สวง ว่องสุภัคพันธุ์

สวง ว่องสุภัคพันธุ์

โปรดักชั่น

2521

สามคนผัวเมีย

- อำนวยการสร้าง
2524

เก็บรัก

- อำนวยการสร้าง
2524

ประกาศิตจากหัวใจ

- อำนวยการสร้าง
2524

โปลิศจับขโมย

- อำนวยการสร้าง
2525

สองขวัญขยันหาเมีย

- อำนวยการสร้าง