สลยุทธ

สลยุทธ

นักเขียน

2523

คู่โจร

- บทประพันธ์
2524

ขบวนการแก้จน

- บทภาพยนตร์
2525

นักสืบฮาร์ด

- บทภาพยนตร์
2525

นักเลงคอมพิวเตอร์

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์
2525

แม่แตงร่มใบ

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์