สรรเพชร

สรรเพชร

นักเขียน

2511

ทรามวัยใจเพชร

- บทภาพยนตร์
2525

ยอดรักนักสู้

- บทประพันธ์