สรรเพชญ

สรรเพชญ

กํากับการแสดง

2518

ไฟรัก

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2508

กำไลหยก

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์